امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز و همکاران محترم می رساند اختلال و کندی انتخاب واحد در سامانه هم آوا مربوط به تنظیمات سرورهای این سامانه می باشد که به زودی برطرف خواهد شد

از دانشجویان محترم تقاضا می شود برای انتخاب واحد خود از ساعت 14 امروز به سامانه هم آوا مراجعه نمایند. همچنین یادآور می شود دروس عمومی و پایه به تعداد مورد نیاز برای تمامی گروه های آموزشی و رشته ها در نیمسال 14001 ارائه شده است.

معاونت آموزشی دانشگاه.