امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

 

<<اطلاعیه مهم در خصوص راه اندازی سامانه جدید آموزشی دانشگاه (هم آوا)>> 

بدینوسیله به اطلاع اساتید، کارکنان و دانشجویان گرامی می رساند با توجه به راه اندازی سیستم جدید آموزشی دانشگاه( هم آوا) به آدرس hamava.urmia.ac.ir، سیستم قبلی آموزش(سما) از ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 قابل دسترس نبوده و سیستم جدید از روز شنبه به تاریخ 1400/05/02 قابل دسترس و استفاده خواهد بود. لذا از کاربران سامانه آموزش دانشگاه درخواست می گردد به موارد زیر توجه نمایند:

1- اساتید محترم با همان کد استادی و کلمه عبور سیستم قبلی آموزش (سما)  وارد سامانه هم آوا خواهند شد. اساتید محترم توجه نمایند در صورت وجود حروف در کلمه عبور، حروف به صورت حروف بزرگ تایپ شود.

2- اساتید محترم در بازه زمانی 1400/04/29 الی 1400/05/01 قادر به ثبت نمره در سیستم سما نخواهند بود و فرایند ثبت نمرات از تاریخ 1400/05/02 از طریق سامانه جدید قابل انجام خواهد بود.

3- دانشجویان گرامی با همان شماره دانشجویی و کلمه عبور خود در سیستم قبلی آموزش(سما) وارد سامانه هم آوا خواهند شد.

4- دانشجویان محترم شهریه پرداز در بازه زمانی 1400/04/29 الی 1400/05/01 قادر به پرداخت شهریه نخواهند بود. 

5- همکاران محترم آموزش و سایر کاربران با کد کاربری با فرمول "کد کاربری سما + "u  و کلمه عبور در سیستم قبلی آموزش (سما)  وارد سامانه هم آوا خواهند شد. برای مثال اگر کد کاربری سما عدد 23 باشد، کد کاربری هم آوا ، u23 خواهد بود. و کلمه عبور همان کلمه عبور مورد استفاده در سیستم قبلی آموزش سما خواهد بود.

6- استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی کما فی سابق از طریق صفحه مربوطه انجام خواهد گرفت. 

 

<<دریافت راهنمای استفاده از سامانه هم آوا برای اساتید>>

<<دریافت راهنمای استفاده از سامانه هم آوا برای دانشجویان>>

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه