امروز

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 1400مورخه 1400/5/1 روز جمعه میرساند :

1- دانشجویان محترم یک ساعت قبل از شروع آزمون با به همراه داشتن یک قطعه عکس پرسنلی، کارت ملی و کارت دانشجویی برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل آزمون حضور یابند.

2- طبق تماس تلفنی دانشجویان محترمی که دانشگاه تبریز را انتخاب کرده اند به آدرس تبریز بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبریز مدیریت آموزشی مراجعه نمایند

3-دانشجویان محترمی که دانشگاه ارومیه را برای آزمون انتخاب کرده اند به آدرس :خیابان دانشکده --پردیس دانشگاهی- ساختمان امور آموزشی پردیس مراجعه نمایند

 

برنامه امتحانات المپیاد

لیست دانشجویان المپیاد -مردادماه 1400