امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

به اطلاع دانشجویان محترمی که در سیستم آموزشی سما انتخاب واحد انجام داده، ولی دروس انتخابی آنها در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه درج نشده، میرساند هرچه سریعتر با کارشناسان آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده های دانشگاه ارومیه

پیش شماره ارومیه: 044

دانشکده علوم پایه و شیمی:

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی دانشکده علوم و شیمی    

آقای دکتر اذانچیلر

31942152

2125

2

مسئول آموزش دانشکده علوم   

آقای پرویشی          

31942162

2162

3

کارشناس گروه زیست شناسی و فیزیک  

اقای خسروی   

31942165

2165

4

کارشناس گروه زمین شناسی و ریاضی و آمار   

خانم روزگاری   

31912150

2150

5

کارشناس گروه نانو فیزیک و نانو شیمی 

خانم فرج زاده   

31942155

2155

6

کارشناس دانشکده شیمی     

خانم بخشی    

32755294

 

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی دانشکده

آقای دکتر عباس حسنی  

        31942392        

2392

2

مسئول آموزش

آقای شعاعی 

31942447       

2447

3

کارشناس گروه آب-باغبانی مهندسی تولیدژنتیک گیاهی

خانم مهرنگ

31942431    

2431

4

کارشناس گروه خاک-علوم دامی صنایع غذایی اقتصاد کشاورزی 

خانم علیزاده

31942334   

2334

5

کارشناس گروه گیاهپزشکی-مکانیک بیوسیستم ماشین های صنایع غذایی

خانم بختیاری

31942430  

2430

6

کارشناس دانشکده منابع طبیعی 

خانم ایرجی

31942497    

2497

 

دانشکده دامپزشکی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی

آقای دکتر عزیزی

31942554   

2554

2

مسئول آموزش

خانم بهنام

31942561   

2561

3

کارشناس آموزشی

آقای علیزاده

31942560    

2560

 

دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزش

دکتر چهرگانی

31942909

2909

2

مسئول آموزش

خانم رضایی

31942901

2901

3

کارشناس گروه مهندسی مکانیک و شیمی

آقای فریدونی

31942985

2985

4

کارشناس گروه مهندسی صنایع و مواد و معدن

آقای جلیلی

31942986

2986

5

کارشناس گروه مهندسی پلیمر و عمران

خانم تفکر

31942987

2987

6

مسئول آموزش دانشکده برق و کامپیوتر

خانم فرامرزی

31124208

4208

7

کارشناس گروه مهندسی برق

خانم دلپسند

31124210

4210

8

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر

خانم قدیری

31124206

4206

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزش

آقای دکتر شهبازی

31144015

4015

2

مسئول آموزش

آقای اکبر حاجی زاده

31144013

4013

3

کارشناس آموزش

آقای کان محبت

31144101

4101

4

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم معصومی

31144012

4012

5

کارشناس امور پایان نامه ها و رساله دکتری

آقای زاهدی

31144010

4010

 

دانشکده معماری ،شهرسازی و هنر

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی

آقای دکتر نقیبی

32780497

 

2

مسئول آموزش

خانم دهقانپور

32780497

 

3

کارشناس آموزش

خانم شیخی

32780497

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی

آقای دکتر حیدری

33384539

 

2

مسئول آموزش

آقای رزاقی

33382529

 

3

کارشناس گروه

خانم محمدزاده

33384590

 

4

کارشناس گروه

آقای خلیلی

33379600

 

5

کارشناس گروه

آقای پیروز

33379600

 

 

دانشکده تربیت بدنی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزش

آقای دکتر طلوعی آذر

32753174

4402

2

مسئول آموزش

آقای محمد خداوردی

32753174

4425

3

کارشناس گروه

خانم محسنی آذر

32753174

4425

 

دانشکده شهید باکری میاندوآب

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن ثابت

داخلی

1

معاون آموزشی

آقای دکتر شیخ محمدی

04445269502

 

2

مسئول آموزش

آقای منفردی

45269504