امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

 

قابل توجه دانشجويان محترم!

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، انتخاب واحد نیمسال تحصیلی 992 از تاریخ 2 لغایت 7 اسفند ماه 1399 طبق برنامه زمانی زیر انجام خواهد یافت. کلاسهای درسی این نیمسال از 9 اسفند ماه 1399 شروع خواهد شد.

 

ردیف

مقطع تحصیلی-ورودی

تاریخ

1

مقاطع کاردانی، کارشناسی، و دکتری عمومی ورودی 97 و 98 و 99

99/12/02 الی 99/12/07

2

مقاطع کاردانی، کارشناسی، و دکتری عمومی ورودی 96 و ماقبل96

99/12/03 الی 99/12/07

3

تمامی مقاطع تحصیلی و تمام ورودی ها

99/12/04 الی 99/12/07

4

شروع کلاس ها

شنبه: 99/12/09

5

حذف و اضافه نیمسال اول(حداکثر دو درس)

99/12/10 الی 99/12/12

6

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

99/12/13

 

 

 

تذكر1: دانشجويان بعد از انتخاب واحد تنها مجاز به حذف 2 درس از واحدهاي انتخاب شده و اخذ 2 درس جديد خواهند بود و تاريخ هاي فوق قابل تمديد نخواهد بود.

 

تذكر2: با توجه به تفكيك كد دروس واحدهاي عملي و نظري دانشجويان بايستي در انتخاب دروس عملي- نظري دقت نموده و با كدهاي جديد واحدهاي عملي و نظري درس مورد نظر را انتخاب نمايند.

 

تذكر3: انتخاب واحد دانشجویان مهمان توسط دانشکده مربوطه انجام خواهد گرفت.

 

تذكر4: دانشجویانی که دروس عمومی سمت چپ جدول را گذرانیده باشند بدلیل هم ارز بودن نباید دروس سمت راست جدول را انتخاب نمایند.

 

نام درس

کد درس

نام درس

کد درس

آشنایی با قانون اساسی

1265

انقلاب اسلامی ایران

1250

عرفان عملی اسلام

1249

آیین زندگی

1248

انسان در اسلام

1244

اندیشه اسلامی(1)

1242

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

1245

اندیشه اسلامی(2)

1243

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

1253

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

1254

 

 

تذكر5: انتخاب واحد دروس پایان نامه و آمادگی برای آزمون جامع برای دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی الزامی است.