امروز

جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

با عنایت به اخذ موافقت ستاد استانی مبارزه با کرونا، بدینوسیله برنامه زمانی برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی در مرداد ماه 1399 طبق جدول ذیل اعلام می گردد. لذا خواهشمند است دانشجویان محترم ضمن رعایت دستورالعمل پروتکل های بهداشتی، ساعت 9 صبح در روزهای مقرر در محل دانشکده دامپزشکی-پردیس نازلو حضور داشته باشند.

 

 ردیف

گروه آموزشی

رشته

تاریخ طرح پرسسش ها

تاریخ آزمون

تعداد دانشجو

1

علوم پایه

بافت شناسی مقایسه ای

4 مرداد 1399

5 مرداد 1399

1 نفر

2

علوم پایه

فیزیولوژی دامپزشکی

4 مرداد 1399

5 مرداد 1399

3 نفر

3

پاتوبیولوژی

بهداشت و بیماریهای طیور

7 مرداد 1399

8 مرداد 1399

2 نفر

4

پاتوبیولوژی

آسیب شناسی دامپزشکی

7 مرداد 1399

8 مرداد 1399

1 نفر

5

میکروبیولوژی

ایمنی شناسی

11 مرداد 1399

12 مرداد 1399

3 نفر

6

میکروبیولوژی

باکتری شناسی

11 مرداد 1399

12 مرداد 1399

5 نفر

7

بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی

بیماریهای درونی دامهای بزرگ

14 مرداد 1399

15 مرداد 1399

5 نفر

8

پاتوبیولوژی

انگل شناسی دامپزشکی

19 مرداد 1399

20 مرداد 1399

4 نفر

 

با آرزوی سلامتی و موفقیت