امروز

جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

(داوطلبانی که در آزمون چهارم تیرماه 1399 ثبت نام کرده بودند و به دلیل شرایط کرونایی این آزمون ملغی گردیده بود،الزاما بایستی در این آزمون شرکت نموده  و نیازی به ارسال مدارک و واریز فیش بانکی نبوده  و بایستی صرفا در تاریخ 99/05/09     99/05/12  در محل آزمون حضور داشته باشند.)

زمان برگزاری: روز پنج شنبه تاریخ  99/05/09  ساعت 3 بعد از ظهر

زمان برگزاری: روز یکشنبه تاریخ 99/05/12 ساعت 3 بعدازظهر

محل برگزاری آزمون : بلوار والفجر2- خیابان صدا و سیما-دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

زمان ثبت نام : 99/04/17   لغایت 99/05/04

مبلغ واریزی : 1.000.000 ریال به شماره حساب 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

مدارک لازم : فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام، یک قطعه عکس 4*3،  اصل فیش واریزی

تذکر1: تکمیل کامل فرم ثبت نام الزامی می باشد.

تذکر2: ازآنجایی که عکس ارسالی اسکن و در مدرک صادر شده درج خواهد شد لطفا در ارسال عکس خود دقت نمایید.

تذکر3: به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال مدارک(صرفا ازطریق پست) :

( آدرس ارسال پستی: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه-آقای کان محبت

کد پستی 51818-57561 )

توزیع کارت ورود به جلسه: دو ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون خواهد بود.

با توجه به شیوع بیماری کرونا جهت حفظ سلامتی، در حین برگزاری آزمون از پذیرایی(آب، کیک و ...) خودداری خواهد شد. خواهشمند است دواطلبان محترم اقلام ضروری از قبیل آب و ... به همراه خودشان داشته باشند.

ضمنا ًبه همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد. در غیر این صورت از ورود به حوزه امتحانی جلوگیری خواهد گردید.

دریافت فرم ثبت نام