امروز

شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سهمیه استعدادهای درخشان می رساند لیست اولیه پذیرفته شدگان در فایل ضمیمه این اطلاعیه و از طریق لینک زیر درج گردیده و لیست نهایی بعد از بررسی و تایید سازمان سنجش و آموزش کشور صادر خواهد شد.

<<دریافت فایل لیست اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال98>>

 

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه