امروز

دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

آئین نــامه هـا

 1. دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی دانشگاه ارومیه
 2. آيين نامة تحصيل همزمان دانشجويانِ داراي استعدادهاي درخشان در دو رشتة تحصيلي در مقطع كارشناسي
 3. پذيرش قهرمانان ورزشي المپيك، جهاني و آسيايي در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
 4. صورتجلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم- مقطع کارشناسی ارشد
 5. دستورالعمل اجرایی آیین نامه های پذیرش بدون آزمون دکتری و کارشناسی ارشد
 6. آیین نامه کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان
 7. آیین نامه دکتری استعدادهای درخشان
 8. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دکتری
 9. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره کارشناسی ارشد
 10. آخرین شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
 11. آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 94
 12. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری PHD
 13. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد
 14. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد 94 به بعد
 15. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی دکتری تخصصی
 16. شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور
 17. طرح سیستم عملیاتی،سازمان و تشکیلات تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد) دانشگاه ارومیه
 18. نمرات زبان قابل قبول برای دانشجویان دوره دکترا
 19. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری مصوب (جدید)93/7/28
 20. آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی
 21. جدول هزينه آموزش رايگان از سال 1353 تا 1393
 22. بخشنامه شرط پذيرش سوابق كار براي شاغلين در بخش هاي خصوصي و غيردولتي
 23. آیین نامه مربوط به نام نویسی مشروط و اخراج دانشجوی مشروط
 24. آیین نامه مربوط به واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
 25. آیین نامه فراغت از تحصیل
 26. آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 27. شیوه نامه اجرایی دانشگاه ارومیه برای آیین نامه آموزشی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی