امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

آئین نــامه هـا

 1. دستورالعمل طرز تشکيل هيات مميزه موسسه و وظايف و اختيارات آن1401
 2. ضوابط و مقررات خاص هیات ممیزه دانشگاه ارومیه
 3. پیوست شماره یگ آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی
 4. شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی : موسسه های آموزشی
 5. آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی (بخش دوم)
 6. آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی (بخش اول)
 7. شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دكتري تخصصي
 8. شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد
 9. شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي مقاطع کارداني و کارشناسي
 10. دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی دانشگاه ارومیه
 11. آيين نامة تحصيل همزمان دانشجويانِ داراي استعدادهاي درخشان در دو رشتة تحصيلي در مقطع كارشناسي
 12. پذيرش قهرمانان ورزشي المپيك، جهاني و آسيايي در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
 13. صورتجلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم- مقطع کارشناسی ارشد
 14. دستورالعمل اجرایی آیین نامه های پذیرش بدون آزمون دکتری و کارشناسی ارشد
 15. آیین نامه کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان
 16. آیین نامه دکتری استعدادهای درخشان
 17. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دکتری
 18. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره کارشناسی ارشد
 19. آخرین شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
 20. آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 94
 21. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری PHD
 22. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد
 23. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد 94 به بعد
 24. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی دکتری تخصصی
 25. شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور
 26. طرح سیستم عملیاتی،سازمان و تشکیلات تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد) دانشگاه ارومیه
 27. نمرات زبان قابل قبول برای دانشجویان دوره دکترا
 28. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری مصوب (جدید)93/7/28
 29. آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی
 30. جدول هزينه آموزش رايگان از سال 1353 تا 1393
 31. بخشنامه شرط پذيرش سوابق كار براي شاغلين در بخش هاي خصوصي و غيردولتي
 32. آیین نامه مربوط به نام نویسی مشروط و اخراج دانشجوی مشروط
 33. آیین نامه مربوط به واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
 34. آیین نامه فراغت از تحصیل
 35. آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 36. شیوه نامه اجرایی دانشگاه ارومیه برای آیین نامه آموزشی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی