امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

آئین نــامه هـا

 1. آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته توسط دانشجویان استعداد درخشان
 2. دستور العمل اجرایی آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان و آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور
 3. آیین نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه
 4. آیین نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی
 5. آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور
 6. آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
 7. آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی- ورودیهای 1402 و به بعد
 8. شیوه نامه اجرایی اعطای بورس خارج از کشور
 9. آیین نامه ی بورس تحصیلی کوتاه مدت برای اتباع غیرایرانی
 10. آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور
 11. آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور
 12. دستورالعمل طرز تشکيل هيات مميزه موسسه و وظايف و اختيارات آن1401
 13. ضوابط و مقررات خاص هیات ممیزه دانشگاه ارومیه
 14. پیوست شماره یگ آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی
 15. شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی : موسسه های آموزشی
 16. آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی (بخش دوم)
 17. آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی (بخش اول)
 18. دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی دانشگاه ارومیه
 19. آيين نامة تحصيل همزمان دانشجويانِ داراي استعدادهاي درخشان در دو رشتة تحصيلي در مقطع كارشناسي
 20. پذيرش قهرمانان ورزشي المپيك، جهاني و آسيايي در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
 21. صورتجلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم- مقطع کارشناسی ارشد
 22. دستورالعمل اجرایی آیین نامه های پذیرش بدون آزمون دکتری و کارشناسی ارشد
 23. آیین نامه کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان
 24. آیین نامه دکتری استعدادهای درخشان
 25. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دکتری
 26. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره کارشناسی ارشد
 27. آخرین شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
 28. آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 94
 29. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری PHD
 30. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد
 31. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد 94 به بعد
 32. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی دکتری تخصصی
 33. شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور
 34. طرح سیستم عملیاتی،سازمان و تشکیلات تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد) دانشگاه ارومیه
 35. نمرات زبان قابل قبول برای دانشجویان دوره دکترا
 36. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری مصوب (جدید)93/7/28
 37. آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی
 38. جدول هزينه آموزش رايگان از سال 1353 تا 1393
 39. بخشنامه شرط پذيرش سوابق كار براي شاغلين در بخش هاي خصوصي و غيردولتي
 40. آیین نامه مربوط به نام نویسی مشروط و اخراج دانشجوی مشروط
 41. آیین نامه مربوط به واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
 42. آیین نامه فراغت از تحصیل
 43. آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 44. شیوه نامه اجرایی دانشگاه ارومیه برای آیین نامه آموزشی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی