امروز

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

آئین نــامه هـا

 1. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دکتری
 2. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره کارشناسی ارشد
 3. آخرین شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
 4. آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 94
 5. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری PHD
 6. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد
 7. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد 94 به بعد
 8. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی دکتری تخصصی
 9. شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور
 10. طرح سیستم عملیاتی،سازمان و تشکیلات تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد) دانشگاه ارومیه
 11. نمرات زبان قابل قبول برای دانشجویان دوره دکترا
 12. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری مصوب (جدید)93/7/28
 13. آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی
 14. جدول هزينه آموزش رايگان از سال 1353 تا 1393
 15. بخشنامه شرط پذيرش سوابق كار براي شاغلين در بخش هاي خصوصي و غيردولتي
 16. آیین نامه مربوط به نام نویسی مشروط و اخراج دانشجوی مشروط
 17. آیین نامه مربوط به واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
 18. آیین نامه فراغت از تحصیل
 19. آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 20. آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 21. شیوه نامه اجرایی دانشگاه ارومیه برای آیین نامه آموزشی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی