امروز

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

آئین نــامه هـا

 1. آيين نامة تحصيل همزمان دانشجويانِ داراي استعدادهاي درخشان در دو رشتة تحصيلي در مقطع كارشناسي
 2. پذيرش قهرمانان ورزشي المپيك، جهاني و آسيايي در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
 3. صورتجلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم- مقطع کارشناسی ارشد
 4. دستورالعمل اجرایی آیین نامه های پذیرش بدون آزمون دکتری و کارشناسی ارشد
 5. آیین نامه کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان
 6. آیین نامه دکتری استعدادهای درخشان
 7. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره دکتری
 8. آخرین شيوه نامه اجرايي آيين نامه و مقررات آموزشي دوره کارشناسی ارشد
 9. آخرین شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی
 10. آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 94
 11. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری PHD
 12. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد
 13. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد 94 به بعد
 14. شیوه نامه اجرایی آیین نامه و مقررات آموزشی دکتری تخصصی
 15. شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور
 16. طرح سیستم عملیاتی،سازمان و تشکیلات تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد) دانشگاه ارومیه
 17. نمرات زبان قابل قبول برای دانشجویان دوره دکترا
 18. آیین نامه دانشجویان دوره دکتری مصوب (جدید)93/7/28
 19. آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی
 20. جدول هزينه آموزش رايگان از سال 1353 تا 1393
 21. بخشنامه شرط پذيرش سوابق كار براي شاغلين در بخش هاي خصوصي و غيردولتي
 22. آیین نامه مربوط به نام نویسی مشروط و اخراج دانشجوی مشروط
 23. آیین نامه مربوط به واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
 24. آیین نامه فراغت از تحصیل
 25. آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 26. آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 27. شیوه نامه اجرایی دانشگاه ارومیه برای آیین نامه آموزشی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی