امروز

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
 
 
 
 

اصلاحیه تقویم آموزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

مصوبه شورای آموزشی در مورد تداوم تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

1

مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل (صرفاً برای دانشجویان مقطع کارشناسی)

99/03/18 الی 99/03/31

2

پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کارعملی و آزمایشگاه نیمسال دوم به استاد

99/05/15

3

پایان مهلت حذف ترم  (از طریق کمیسیون موارد خاص)

99/03/31

4

پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم (با نظر استاد مربوطه، طبق مصوبه 956 شورای آموزشی دانشگاه)

99/04/31

5

شروع و پایان امتحانات دروس (تخصصی) عملی و نظری نیمسال دوم (با نظر استاد مربوطه، طبق مصوبه 956 شورای آموزشی دانشگاه)

99/04/01 الی 99/05/05

6

شروع و پایان امتحانات دروس (عمومی) عملی و نظری نیمسال دوم (با نظر استاد مربوطه، طبق مصوبه 956 شورای آموزشی دانشگاه)

99/05/06 الی 99/05/15

7

انتخاب واحد درس کارآموزی

طبق مصوبه شورای آموزشی دانشکده مربوطه

8

پایان مهلت ثبت موقت نمرات مقطع کارشناسی

99/05/25

9

شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان مقطع کارشناسی

99/05/19 الی 99/06/19

10

پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

99/06/25

11

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات کارشناسی ارشد  (با نظر استاد مربوطه، طبق مصوبه 956 شورای آموزشی دانشگاه)

99/06/10

12

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع دکتری (با نظر استاد مربوطه، طبق مصوبه 956 شورای آموزشی دانشگاه)

99/06/22

13

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

99/06/16

14

پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه

99/06/31

 

 

توضیح اینکه:

گروه‌های محترم آموزشی برای دانشجویان کارشناسی در بازه زمانی  06/05/99 لغایت 15/05/99 آزمون دروس تخصصی برنامه ریزی و برگزار نکنند. 

 

جهت دانلود کلیک نمایید.