امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

بدینوسیله به استحضار داوطلبان مصاحبه دکتری تخصصی سال 1398 می رساند برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری 98 جهت اطلاع از تاریخ مربوطه به حضور تقدیم می گردد. لازم به توضیح است سایر موارد اعم از مدارک موردنیاز، محل مصاحبه،مبلغ فیش واریزی و ... متعاقبا در روز 98/03/07 در سایت دانشگاه ارومیه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

دانلود فایل زمان بندی