امروز

جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

تمدید مهلت فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ارومیه

 

به اطلاع می رساند دانشگاه ارومیه مهلت پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 99-98 را تا تاریخ 1398/03/01 تمدید نموده است.

 

دریافت و مشاهده فراخوان پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دکتری تخصصی سال 99-98 دانشگاه ارومیه

 

دریافت و مشاهده فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 دانشگاه ارومیه

 

دفتر هدایت استعدادهای درخشان

دانشگاه ارومیه