امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

دانشگاه ارومیه از بین متقاضیان دوره کارشناسی پیوسته در رشته های اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور، بر اساس “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد آیین نامه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۹۳/۵/۵ و ابلاغیه 140036/2 مورخ 04/07/1395 و ابلاغیه شماره 299574/2 مورخه 16/12/1396 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال تحصیلی 99-98 برای مقطع کارشناسی ارشد با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی در نیمسال ششم از متقاضیان دانشگاه های دولتی به شرح مندرج در این فراخوان پذیرش می نماید.

متن کامل فراخوان

فرم فراخوان