در مرحله نهایی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی سال 1397 آقای اسلام گله بان در رشته جغرافیا حائز رتبه ارزشمند 2 و در رشته زراعت و اصلاح نباتات    (اصلاح نباتات) آقای امیر غلام ولندر حائز رتبه 11 ودر رشته مهندسی مکانیک آقای پوریا پاکزاد نفر 15 کشوری گردیدند و این موفقیت را حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی به دانشجویان عزیز وخانواده آنها و اساتید محترم گروه های مربوطه تبریک عرض می نماید.

 

 

دفتر هدایت استعداد های درخشان

 

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: