اسامی اولیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان سال تحصیلی 98-97 دانشگاه ارومیه لیست مربوطه مشروط بوده وبعد از تایید سازمان سنجش اموزش کشورنهایی خواهد بود . ضمناً دانشجویانیکه بر اساس فرم های تکمیل شده نسبت به اولویت رشنه های خود اعتراض دارند تا تاریخ  1395/5/15 به دفتر هدایت استعداد های درخشان دانشگاه اعلام نمایند

 

 

فایل ضمیمه.

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: