امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

اسامی دانشجویان پذیرش بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان مقطع دکتری در سال تحصیلی 98-97 دانشگاه ارومیه بصورت لیست اولیه و مشروط بر تایید سازمان سنجش و آموزش کشور

 

فایل ضمیمه