امروز

پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸

بدینوسیله نمرات نهایی آزمون زبان دانشگاه ارومیه به شرح زیر اعلام می گردد.

داوطلبان گرامی می توانند از تاریخ 97/03/06 جهت دریافت گواهینامه و مدرک مربوطه با

ارائه یک قطعه عکس پرسنلی به معاونت آموزشی دانشگاه - دفتر مدیریت خدمات

آموزشی آقای کان محبت مراجعه نمایند.

 

 <<دریافت نمرات نهایی از طریق لینک های زیر>>

 

دریافت نمرات نهایی آقایان

 

دریافت نمرات نهایی خانم ها