امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان کارشناسی استعدادهای درخشان ورودی 93 جهت استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد لازم است فرم ضمیمه شماره یک برای دانشجویان دانشگاه ارومیه  و فرم شماره 2 جهت استفاده دانشجویان سایر دانشگاهها با رعایت مفاد فراخوان تا تاریخ 1397/02/31درخواست خود را تکمیل و به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه ارسال نمایند

 

    فایل فراخوان