امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دوره تکمیل ظرفیت مقطع دکتری 1396

 

به اطلاع می رساند پذیرفته شدگان مذکور بایستی با در دست داشتن مدارک ثبت نامی (قید شده در اطلاعیه ثبت نام مهر 96)در تاریخ های 25 و 96/10/26 به آموزش کل-اداره تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.لازم به توضیح است ثبت نام اولیه به صورت اینترنتی نبوده و از پذیرفته شدگان رشته های پردیس دانشگاهی در محل پردیس واقع در خیابان شهید بهشتی ثبت نام بعمل خواهد آمد.

اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه