امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه و جدول زمان بندی مصاحبه دکتری نیمه متمرکز-تکمیل ظرفیت سال 1396

دانشگاه ارومیه بر اساس شیوه نامه اجرایی آزمون دوره دکتری ( ph.D ) سال 1396 برای تکمیل فرایند آزمون، از کلیه داوطلبانی که حد نصاب اعلامی را دارا می باشند و از طرف سازمان سنجش

آموزش کشور در قالب تکمیل ظرفیت به این دانشگاه معرفی شده اند، دعوت به مصاحبه می نماید.

 توجه1: ساعت مراجعه به دانشکده ها جهت انجام مصاحبه از 8 صبح تا پایان وقت اداری تاریخ های تعیین شده در جدول زمانبندی می باشد.

توجه2: کلیه معرفی شدگان بایستی فرم اخذ تعهد از معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت را دریافت و قبل از مراجعه برای مصاحبه تکمیل نمایند.

 

معرفی شدگان بایستی جهت آگاهی از متن کامل اطلاعیه فایل آنرا از لینک زیردریافت نموده و مطابق آن اقدام نمایند.

 

 

<<دریافت فایل اطلاعیه مصاحبه و فرم تعهد لغو قبولی قبلی معرفی شدگان تکمیل ظرفیت مقطع دکتری سال 1396>>

 

<<دریافت فایل اطلاعیه مصاحبه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت مقطع دکتری سال 1396>>

<<دریافت فرم تعهد لغو قبولی قبلی>>