قابل توجه آندسته از پذيرفته شدگان رشته هاي نيمه متمركز(علوم ورزشي) نيمسال دوم 1394 كه موفق به اخذ مدرك پيش دانشگاهي تا پايان شهريورماه 1394 نشده اند مي رساند طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور به شماره 83111 مورخ 94/11/24 در صورت ارائه اصل مدرك پيش دانشگاهي و يا مدرك كارداني( با درج تاريخ فارغ التحصيلي تا پايان نيمسال اول تحصيلي 95-94 ) ثبت نام آنها بلامانع است.

اداره پذيرش و ثبت نام

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: