امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

به اطلاع اساتید گرامی و دانشجویان محترم دوره های تحصیلات تکمیلی می رساند جهت انجام مراحل دفاع از پایان نامه و فراعت از تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 1393، لازم است مجوز دفاع از پایان نامه را تا پایان شهریور ماه سال جاری از اداره تحصیلات تکمیلی اخذ نموده وتا آخر مهر ماه سال جاری از پایان نامه خود دفاع نمایند.ضمناً به دانشجویان کارشناسی ارشد که میانگین کل نمرات آنها بدون احتساب نمره پایان نامه کمتر از 14 می باشد توصیه می شود قبل از موعد انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1394 از پایان نامه خود دفاع نموده و در صورت نیاز به ترمیم معدل، در زمان انتخاب واحد مطابق تقویم دانشگاه انتخاب واحد نمایند.