امروز

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

راهنمای درخواست حذف اضطراری یک درس

دانشجویان محترم خواهشمند است در خصوص حذف اضطراری به موارد ذیل دقت نمایند.

(مهلت ارایه درخواست : از تاریخ 1400/03/02 تا تاریخ 1400/03/20)

برای تمامی ورودیها

براي درخواست حذف اضطراری درس قوانين و شرايط زير بايستي رعايت گردد:

1-فقط یک درس را می توانید حذف اضطراری نمایید.

2- امکان حذف دروس عملی وجود ندارد.

3- از آنجایی که فقط امکان ارسال یک درخواست در سیستم فراهم شده، در ارسال درخواست خود دقت نمایید.

3- نام درس و کد درس را در فرم درخواست حتما قید نمایید.

4- حد نصاب دروس نیمسال (براي مقطع كارشناسي 12 واحد و کارشناسی ارشد 6 ) بايستي رعايت گردد.

دانلود فایل راهنما