امروز

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

جهت دانلود دستورالعمل اعطای پایه ی تشویقی به اعضای محترم هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارومیه و فایل ورد ارزیابی درخواست پایه تشویقی آموزشی بروی لینک های ذیل کلیک نمایید.

 فایل دستورالعمل

 فایل ورد درخواست