امروز

جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 95 مقطع دکتری می رساند:

فایل دانشجویی افرادی که دارای نقص پرونده می باشند به شرح ذیل غیرفعال شده است:

   

مدرک تحصیلی مقاطع قبلی ومدارک نظام وظیفه ناقص غیرفعال باگزینه بلاتکلیف

   

تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی ناقص غیرفعال با گزینه ثبت نام مشروط

افراد مذکور صرفاً تا پایان اردیبهشت ماه 98 فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک پرونده خود اقدام نمایند. لازم به توضیح است نام دانشجویانی که فایل تحصیلی آنها باگزینه بلاتکلیف غیرفعال شده است درلیست حضوروغیاب اساتید ثبت نشده و اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم را نخواهند داشت. بدیهی است مسئولیت عدم پیگیری موضوع و رفع نقص پرونده به عهده شخص دانشجو بوده اداره تحصیلات تکمیلی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت.