امروز

جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان رتبه اول دوره کارشناسی ورودی 931 و 941

دانشجویان کارشناسی که تا پایان تحصیل(آخر نیمسال 8) نفر اول کلاس بوده و در آزمون کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته باشند بعد از صدور دفترچه کارشناسی ارشد و تکمیل فرم رتبه اولی ضمیمه در دفترچه تحویل دفتر هدایت استعدادهای درخشان نموده تا در سایت سازمان سنجش آموزش کشور جهت ترمیم رتبه ثبت گردد.

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه