امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی941 و 932 دانشگاه ارومیه

جهت استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98، دانشجویان دانشگاه ارومیه به کلیه رشته هایی که در دفترچه کارشناسی ارشد که با مدرک کارشناسی مرتبط باشند می توانند درخواست ارائه نمایند و دانشجویان سایر دانشگاه ها فقط از لیست رشته هایی که در فراخوان ذکر شده می توانند درخواست ارائه نمایند.

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه