امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

 قابل توجه داوطلبان آزمون زبان دانشگاه ارومیه در دی ماه 97، نمرات این آزمون در دو لیست جداگانه آقایان و خانم ها اعلام می گردد. برای مشاهده نمرات، لیست مربوطه را انتخاب نمایید.

 

دریافت و مشاهده لیست نمرات آقایان

دریافت و مشاهده لیست نمرات خانم ها