امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

 

اطلاعیه بسیار مهم

 

پیرو اطلاع رسانی فوری سازمان نظام وظیفه به اداره تحصیلات تکمیلی به استحضارکلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری کلیه ورودی ها که تاکنون فرم درخواست معافیت تحصیلی خود را به دفاتر پلیس +10 تحویل نداده و معافیت تحصیلی اخذ ننموده اند می رساند، افراد مذکور صرفا تا پایان آبان 97 فرصت دارند نسبت به رفع مشکل نظام وظیفه خود اقدام نمایند. طبق اطلاع رسانی و تاکید سازمان نظام وظیفه از تاریخ فوق به بعد، به هیچ عنوان به هیچ درخواست معافیت تحصیلی ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است در صورت عدم اقدام دانشجو، اداره تحصیلات تکمیلی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و تنها شخص مسئول لغو قبولی، شخص دانشجو خواهد بود.

 

اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه