امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

بدینوسیله به اطلاع اساتید گرامی می رساند با توجه به انتشار نسخه جدید برنامه موبایل استاد(اپلیکیشن استاد یا برنامه حضور غیاب دانشجویان) در صفحه رسمی شرکت سماسامانه در گوگل، اساتید محترم می توانند از تاریخ 97/06/31 از طریق آدرس زیر

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.samasoft.professor

ابتدا نسخه قبلی را

Unistall

نموده و سپس نسخه جدید را دریافت و نصب نمایند.

برای نصب برنامه کد کاربری، همان کد استادی و کلمه عبور همان کلمه عبور برای ورود به سیستم ثبت نمرات می باشد.

توجه مهم! در صورت استفاده از حروف برای کلمه عبور، در برنامه اپلیکیشن استاد از حروف بزرگ استفاده نمایید..

امکانات جدید برنامه موبایل استاد به شرح زیر می باشد:

 مشاهده ترم های فعال   
 مشاهده لیست دروس ترم   
 مشاهده جزییات درس   
 ثبت و مشاهده لیست جلسات و حضور غیاب دانشجویان   
 ثبت و مشاهده نمرات کلاسی   
 ثبت و مشاهده و گزارش گیری نمرات مثبت و منفی   
 مشاهده و ثبت توضیحات شخصی   
 پاسخ به اعتراضات دانشجو   
مشاهده نتیجه ارزشیابی دانشجویان