امروز

پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

 

اطلاعیه آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه (UUEPT)

متقاضیان شرکت در آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه، بایستی جهت ثبت نام،  مدارک خود را به آدرس زیر ارسال و یا به صورت حضوری تحویل فرمایند.

زمان آزمون :  روز پنج شنبه 97/7/19 ساعت 14

روش ثبت نام

1.       از طریق ارسال مدارک به آدرس " ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، کدپستی 57561-51818 صندوق پستی 165 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه، شماره تلفن: 32755298 و 32755287 و 32755288 داخلی 105"

2.       مراجعه حضوری به معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

مدارک

·         تکمیل فرم پیوست

·         یک قطعه عکس جدید

·         فتوکپی شناسنامه

·         فتوکپی کارت ملی

 ·         فیش واریزی به مبلغ 800،000  ریال به حساب شماره 0110178484004 بانک ملی بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

مهلت ثبت نام

97/6/20 لغایت 97/7/15

 

داوطلبان گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه، دو ساعت قبل از آزمون، در محل آزمون حضور داشته باشند.

محل آزمون : ساختمان کلاس ها – زریاب خویی