امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

 

اطلاعیه آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه (UUEPT)

متقاضیان شرکت در آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه، بایستی جهت ثبت نام،  مدارک خود را به آدرس زیر ارسال و یا به صورت حضوری تحویل فرمایند.

زمان آزمون :  روز پنج شنبه 97/7/19 ساعت 14

روش ثبت نام

1.       از طریق ارسال مدارک به آدرس " ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، کدپستی 57561-51818 صندوق پستی 165 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه، شماره تلفن: 32755298 و 32755287 و 32755288 داخلی 105"

2.       مراجعه حضوری به معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

مدارک

·         تکمیل فرم پیوست

·         یک قطعه عکس جدید

·         فتوکپی شناسنامه

·         فتوکپی کارت ملی

 ·         فیش واریزی به مبلغ 800،000  ریال به حساب شماره 0110178484004 بانک ملی بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

مهلت ثبت نام

97/6/20 لغایت 97/7/15

 

داوطلبان گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه، دو ساعت قبل از آزمون، در محل آزمون حضور داشته باشند.

محل آزمون : ساختمان کلاس ها – زریاب خویی