برنامه زمانی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه ارومیه

در سال تحصیلی 98-97

بدین وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 97 می رساند، برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان، به شرح جدول ذیل انجام خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است جزئیات فرآیند پذیرش وثبتنام، مدارک مورد نیاز، نحوه ی برخورداری از تسهیلات رفاهی از قبیل رزرواسیون غذا، خوابگاه های دانشجویی و... متعاقبا از طریق این سایت اطلاع رسانی خواهد شد. خواهشمند است جهت اطلاع از موارد فوق به صورت روزانه به سایت دانشگاه ارومیه مراجعه نمایید.

 

مقطع

زمان ثبت نام اینترنتی

زمان مراجعه حضوری جهت

 تشکیل پرونده

مراجعه حضوری برای دریافت کارت دانشجویی و شروع کلاس ها

دکتری تخصصی

سه شنبه و چهارشنبه

13و97/6/14

سیزده و چهارده شهریور97

شنبه

97/7/7

هفتم مهر 97

شنبه

97/6/24

کارشناسی ارشد

یکشنبه، دوشنبه وسه شنبه

18 ،19 و 97/6/20

هجده، نوزده وبیستم شهریور97

یکشنبه، دوشنبه وسه شنبه

8 ،9  و97/7/10

هشتم، نهم ودهم مهر 97

شنبه

97/6/24

 

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: