امروز

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه (UUEPT)

 

متقاضیان شرکت در آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه، بایستی جهت ثبت نام،  مدارک خود را به آدرس زیر ارسال و یا به صورت حضوری تحویل فرمایند.

زمان آزمون :  روز پنج شنبه 97/02/27 ساعت 14

مکان آزمون: ارومیه- کیلومتر11 جاده سرو- پردیس نازلو- دانشگاه ارومیه- ساختمان زریاب خویی(ساختمان کلاس های عمومی)

تذکر: کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 97/02/27 در محل آزمون توزیع خواهد شد.

روش ثبت نام

  1. از طریق ارسال مدارک به آدرس " ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، کدپستی 57561-51818 صندوق پستی 165 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه، شماره تلفن: 32755298 و 32755287 و 32755288 داخلی 105"
  2. مراجعه حضوری و تحویل به معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

 

مدارک

  • تکمیل فرم ثبت نام (دانلود فرم )
  • یک قطعه عکس جدید
  • فتوکپی شناسنامه
  • فتوکپی کارت ملی
  • فیش واریزی به مبلغ 700،000 ریال معادل هفتاد هزار تومان، به حساب شماره 0110178484004 بانک ملی بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه
  • آدرس پست الکترونیک جهت ارسال کارت ورود به جلسه آزمون

 

مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ثبت نام حضوری : 1397/02/18

آخرین مهلت ارسال مدارک از طریق پست  :97/02/16