امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه (UUEPT)

 

متقاضیان شرکت در آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه، بایستی جهت ثبت نام،  مدارک خود را به آدرس زیر ارسال و یا به صورت حضوری تحویل فرمایند.

زمان آزمون :  روز پنج شنبه 97/02/27 ساعت 14

مکان آزمون: ارومیه- کیلومتر11 جاده سرو- پردیس نازلو- دانشگاه ارومیه- ساختمان زریاب خویی(ساختمان کلاس های عمومی)

تذکر: کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 97/02/27 در محل آزمون توزیع خواهد شد.

روش ثبت نام

  1. از طریق ارسال مدارک به آدرس " ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، کدپستی 57561-51818 صندوق پستی 165 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه، شماره تلفن: 32755298 و 32755287 و 32755288 داخلی 105"
  2. مراجعه حضوری و تحویل به معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

 

مدارک

  • تکمیل فرم ثبت نام (دانلود فرم )
  • یک قطعه عکس جدید
  • فتوکپی شناسنامه
  • فتوکپی کارت ملی
  • فیش واریزی به مبلغ 700،000 ریال معادل هفتاد هزار تومان، به حساب شماره 0110178484004 بانک ملی بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه
  • آدرس پست الکترونیک جهت ارسال کارت ورود به جلسه آزمون

 

مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ثبت نام حضوری : 1397/02/18

آخرین مهلت ارسال مدارک از طریق پست  :97/02/16