اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد پایان نامه

بدینوسیله به اطلاع همکاران دانشگاهی و دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند انتخاب واحد پایان نامه به همراه دیگر دروس، تنها در نیمسال پایانی ممکن است و اخذ واحد پایان نامه در یک نیمسال هرگاه درسی برای نیمسالهای بعد باقی مانده باشد، مجاز نمی باشد.

معاونت آموزشی دانشگاه

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:150  این هفته:4874  این ماه:42083  امسال:343661