امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

در مرحله دوم( نهایی) المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه های کشور در سال 1396 آقایان آرش منداء در رشته مهندسی کشاورزی-زراعت واصلاح نباتات واسلام  گله بان در رشته جغرافیا هر دو موفق به کسب رتبه چهارم  گردیدند.حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی این موفقیعت و کسب رتبه های عالی را به دانشجویان عزیز و خانواده محترم آنها تبریک عرض نموده و از اساتید محترم گروهای مربوطه که با سعی وتلاش مجدانه در موفقیت دانشجویان عزیز در المپیاد های علمی دانشجویی و سایر عرصه های علمی افتخار کسب می کنند ارج می نهد.