امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی 

جهت استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96 با مراجعه به آموزش کل اداره ثبت نام نزد آقای میرزایی وتکمیل فرم مربوطه تا آخر اردیبهشت ماه اقدام نمایند .به درخواست های خارج ازمهلت تععین شده در فراخوان ترتیب اثر داده نخواه شد ضمناً مبلغ وجه شامل دانشجویان دانشگاه ارومیه نمی باشد.

 

 

 

 

فایل ضمیمضه

 

آیین نامه 96