اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان

 تکمیل ظرفیت ارشد  ۹۵ دانشگاه ارومیه

پذیرفته شدگان محترم بایستی در یکی از روزهای یکشنبه مورخ 16/8/95 تا چهارشنبه مورخ 19/8/95 با توجه به نوع دوره پذیرش(پردیس و روزانه) برای ثبت نام به یکی از آدرس های زیر مراجعه نمایند.

الف) پذیرفته شدگان دوره پردیس دانشگاهی: ارومیه- خیابان شهید بهشتی- پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

تلفن: 04433443442

ب) پذیرفته شدگان دوره روزانه: ارومیه-کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه - ساختمان معاونت آموزشی  -طبقه اول اتاق 212 

تلفن : 32755287-32755288  داخلی 127

ساعت مراجعه : 30/12-8

مدارک ثبت نامی

1-  اصل مدرک تحصیلی کارشناسی و دو سری کپی،تصویر کاردانی

2-  اصل شناسنامه و دو سری کپی از تمام صفحات آنها

3-  اصل کارت ملی و دو سری کپی

4-  قطعه عکس تمام رخ 4*3 ( 12 قطعه عکس تمام رخ 4*3 برای برادرانی که باید معافیت تحصیلی برای آنها صادر گردد)

5-  مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص می کند

1-5کارت معافیت تحصیلی

2- 5 نامه اشتغال به خدمت سربازان

3-5 کارت پایان خدمت

4- 5 کارکنان آموزش و پرورش

6-  حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: