امروز

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

قابل توجه قبول شدگان دکتری سال 95

 

موضوع

از تاریخ

تا تاریخ

مهلت اخذ تعهد از پذیرفته­ شدگان

2/5/95

11/5/95

مهلت فعال شدن پرتال برای اعلام اسامی پذیرفته شدگان

12/5/95

20/5/95

مهلت اخذ تعهد از داوطلبان ذخیره

23/5/95

28/5/95

 

 

آدرس  مراجعه : ارومیه-خیابان شهید بهشتی (دانشکده) ساختمان ستاد مرکزی پردیس دانشگاهی  ارومیه  -طبقه همکف اتاق کنفرانس  A1 

تلفن : 33450111-33450112  داخلی 122

ساعت و روز مراجعه :از ساعت 13-8ایام حضور اخذ تعهد( شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه،چهار شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته

بعد) به غیر از روزهای تعطیل (پنج شنبه، جمعه و شنبه)