امروز

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

قابل توجه منتخبين المپياد متمركز و غيرمتمركز سال 1395به استحضار منتخبين المپياد متمركز و غيرمتمركز سال 1395 مي رساند كه برنامه امتحانات در سايت مركز المپياد قرار داده شده است.محل آزمون نهايي المپياد سال 1395 دانشگاه تربيت مدرس (تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر) مي باشد و خوابگاه جهت اسكان منتخبين دختر و پسر متعاقبا اعلام خواهد شد.همچنين منتخبين المپياد متمركز سال 95 لازم است گواهي اشتغال به تحصيل خود را به مركز المپیاد ارسال كنند ولي منتخبين المپياد غيرمتمركز سال 95 نياز به ارسال گواهي اشتغال به تحصيل ندارند.جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل به آموزش دانشکده مربوطه مراجعه  نمایند وبرای کسب اطلاعات تکمیلی به آدرس    http://olympiad.sanjesh.org مراجعه گردد.