امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویانی که ترم تابستان اخذ نموده اند:

* جهت شرکت در امتحانات واحدهای اخذ شده، تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. برای تسویه حساب مالی، شهریه ترم تابستان فقط از طریق واریز فیش بانکی به حساب عواید اختصاصی معاونت آموزشی و تحویل فیش به آموزش دانشکده ادبیات مقدور می باشد. در صورت عدم رعایت موارد فوق،از ورود به جلسه امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد.