امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره2 ترم تابستان94-نحوه انتخاب واحد و واریز شهریه

پیرو اطلاعیه شماره1 در خصوص برگزاری ترم تابستان94 دانشگاه ارومیه بدينوسيله به اطلاع دانشجويان متقاضي ترم تابستان94 مي رساند انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه اروميه به صورت اينترنتي(از تاريخ 94/04/06 تا 94/04/11) و ثبت نام دانشجويان ساير دانشگاه‌ها به صورت حضوري(از تاريخ 94/04/06 تا 94/04/11) خواهد بود.

محل ثبت نام و تشكيل كلاس ها: اروميه- خيابان والفجر2- روبروي صدا و سيما- دانشكده ادبيات و علوم انساني

شماره تماس:33379600-044

جدول شهريه ترم تابستان94 دانشگاه اروميه به شرح جدول1 مي باشد.

جدول1- جدول شهريه ترم تابستان 94 دانشگاه اروميه

عنوان

مبلغ(ريال)

شهريه ثابت

800000

هر واحد درس عمومي

300000

هر واحد درس پايه

500000

هر واحد درس تخصصي، اصلی، الزامی، اجباری

600000

شماره حساب جهت واریز شهریه:     0110178484004

 

کلیه دانشجویان متقاضی ترم تابستان94 بایستی شهریه مربوطه را بر اساس جدول فوق به حساب شماره 0110178484004 به نام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه نزد بانک ملی شعبه پردیس نازلو دانشگاه ارومیه واریز و فیش واریزی را حداکثر تا تاریخ 94/04/16 به آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحویل نمایند.

نحوه محاسبه شهریه:

شهریه ترم تابستان= شهریه ثابت + شهریه متغیر واحدهای اخذ شده

شهریه متغیر واحدهای اخذ شده= جمع تعداد واحد هر درس * شهریه هرواحد اخذ شده بر اساس نوع واحد اخذ شده(عمومی، پایه، تخصصی، اصلی، الزامی، اجباری)

تذکر مهم! لازم به ذکر است ثبت نام قطعی دانشجویان منوط به تحویل فیش واریزی شهریه ترم تابستان به آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ مقرر می باشد.