امروز

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

بسمه تعالي

اطلاعيه ترم تابستان94 دانشگاه اروميه

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان متقاضي ترم تابستان94 مي رساند دانشگاه اروميه در تابستان سال94 اقدام به برگزاري ترم تابستان خواهد نمود. انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه اروميه به صورت اينترنتي(از تاريخ 94/04/06 تا 94/04/11) و ثبت نام دانشجويان ساير دانشگاه‌ها به صورت حضوري(از تاريخ 94/04/06 تا 94/04/11) خواهد بود. شروع كلاس‌ها از تاريخ 94/04/20 تا 94/05/29 و حذف و اضافه ترم تابستان از تاريخ 94/04/14 تا 94/04/16 مي‌باشد.

محل ثبت نام و تشكيل كلاس ها: اروميه- خيابان والفجر2- روبروي صدا و سيما- دانشكده ادبيات و علوم انساني

شماره تماس:33379600-044

جدول شهريه ترم تابستان94 دانشگاه اروميه به شرح جدول1 مي باشد.

جدول1- جدول شهريه ترم تابستان 94 دانشگاه اروميه

عنوان

مبلغ(ريال)

شهريه ثابت

800000

هر واحد درس عمومي

300000

هر واحد درس پايه

500000

هر واحد درس تخصصي، اصلی، الزامی، اجباری، اختیاری

600000

 

 شماره حساب و نحوه واریز شهریه:

کلیه دانشجویان متقاضی ترم تابستان94 بایستی شهریه مربوطه را بر اساس جدول فوق به حساب شماره 0110178484004 به نام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه نزد بانک ملی شعبه پردیس نازلو دانشگاه ارومیه واریز و فیش واریزی را حداکثر تا تاریخ 94/04/16 به آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحویل نمایند.

نحوه محاسبه شهریه:

شهریه ترم تابستان= شهریه ثابت + شهریه متغیر واحدهای اخذ شده

شهریه متغیر واحدهای اخذ شده= جمع تعداد واحد هر درس * شهریه هرواحد اخذ شده بر اساس نوع واحد اخذ شده(عمومی، پایه، تخصصی، اصلی، الزامی، اجباری)

تذکر مهم! لازم به ذکر است ثبت نام قطعی دانشجویان منوط به تحویل فیش واریزی شهریه ترم تابستان به آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ مقرر می باشد.

 

<< دريافت دروس ارئه شده ترم تابستان 94 >>

 

دروس ارائه شده ترم تابستان94 دانشگاه اروميه شامل دروس عمومي، پايه، تخصصی، اصلي، الزامی و اختیاری به شرح زير(جدول2) مي‌باشد:

ردیف

نام درس

کد درس

نوع درس

تعداد واحد

ویژه دانشجویان رشته

روز و ساعت برگزاری کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

نام استاد

1

تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد

22127028

اختصاصی

4

تاریخ

شنبه یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه ساعت  12-30/10

شنبه یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه ساعت  14-30/12

31/5/94

30/8

دکتر چمنکار

2

فقه تطبیقی

20022042

اختصاصی

2

فقه و حقوق اسلامی

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/8

31/5/94

30/10

دکتر جوادی

3

درایه الحدیث

20022026

پایه

2

فقه و حقوق اسلامی

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/10

2/6/94

30/10

دکتر جعفرزاده

4

علوم قرآنی

20022021

پایه

2

فقه و حقوق اسلامی

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 14

4/6/94

30/10

دکتر عزیزی

5

ریاضی عمومی 1

222618020

پایه

4

ریاضی

شنبه یکشنبه- ساعت 16-14-ساعت18-16

دوشنبه و سه شنبه 30/10-30/8

1/6/94

30/10

دکتر جعفری

6

ریاضی عمومی 2

222618021

پایه

4

ریاضی

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/12-30/10

3/6/94

30/10

دکتر سزیده

7

ریاضی عمومی3

222618022

پایه

4

ریاضی

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 16-14

31/5/94

16

دکتر ابوالفتحی

8

مبانی کامپیوتر

44144064

اصلی

3

کامپیوتر

شنبه یکشنبه- دوشنبه-چهارشنبه-  ساعت 16-14

1/6/94

16

دکتر شکری

222618024

اصلی

3

ریاضی

33086010

اصلی

3

فیزیک

33313034

اصلی

3

شیمی

9

معادلات دیفرانسیل

33086003

پایه

3

فیزیک

شنبه یکشنبه-  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه-  ساعت 30/12-30/10

5/6/94

16

دکتر رضایی

33313011

پایه

3

شیمی

222618023

پایه

3

ریاضی

10

معادلات دیفرانسیل

430776003

پایه

3

معدن

شنبه یکشنبه-  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه-  ساعت 30/12-30/10

5/6/94

16

دکتر سهرابی

424751028

پایه

3

عمران

42415210

پایه

3

مکانیک

9430776003

پایه

3

معدن میاندواب

44612224

پایه

3

برق الکترونیک-کامپیوتر

55314003

پایه

3

کشاورزی -آب

11

ریاضی 1

430776001

پایه

3

معدن

دوشنبه سه شنبه-  ساعت 16-14

دوشنبه سه شنبه-  ساعت 18-16

1/6/94

30/10

دکتر پیش بین

42415208

پایه

3

مکانیک

424751026

پایه

3

عمران

44612221

پایه

3

برق الکترونیک

12

ریاضی 2

430776002

پایه

3

معدن

دوشنبه سه شنبه  ساعت 30/10-30/8

دوشنبه سه شنبه-  ساعت 30/12-30/10

3/6/94

30/10

دکتر رضایی

424751027

پایه

3

عمران

42415209

پایه

3

مکانیک

4461222

پایه

3

کامپیوتر

13

ریاضی 1

33086001

پایه

4

فیزیک

سه شنبه چهارشنبه-پنج شنبه30/10-30/8

سه شنبه چهارشنبه-پنج شنبه30/12-30/10

1/6/94

30/10

دکتر سزیده

14

ریاضی 2

33086002

پایه

4

فیزیک

شنبه یکشنبه-دوشنبه  ساعت 30/12-30/10

شنبه یکشنبه-دوشنبه  ساعت 18-16

3/6/94

30/10

دکتر ابوالفتحی

15

ریاضی  1

33313001

پایه

4

شیمی

دوشنبه سه شنبه -چهارشنبه ساعت 30/10-30/8

دوشنبه سه شنبه -چهارشنبه ساعت 30/12-30/10

1/6/94

30/10

دکتر پیش بین

16

ریاضی 2

33313002

پایه

4

شیمی

شنبه دوشنبه- چهارشنبه  ساعت 18-16

شنبه دوشنبه- چهارشنبه  ساعت 20-18

3/6/94

30/10

دکتر شکری

17

ریاضی  1

33551001

پایه

3

زمین شناسی

دوشنبه سه شنبه-  ساعت 30/12-30/10

دوشنبه سه شنبه-  ساعت 16-14

1/6/94

30/10

دکتر جعفری

18

ریاضی 2

33551002

پایه

3

زمین شناسی

چهارشنبه- ساعت16-14 وساعت 18-16

جمعه- ساعت 12-30/10 وساعت 30/10-30/8

3/6/94

30/10

دکتر جعفری

19

ریاضی  1

33552087

پایه

2

زیست شناسی

یکشنبه- دوشنبه-سه شنبه  ساعت 30/10-30/8

1/6/94

14

دکتر اوروجی

20

ریاضی 2

33552088

پایه

2

زیست شناسی

یکشنبه- دوشنبه-سه شنبه  ساعت 30/12-30/10

5/6/94

12

دکتر اوروجی

21

ریاضی  1

55314001

پایه

3

آب صنایع غذایی

یکشنبه- دوشنبه- ساعت 14-30/12

یکشنبه- دوشنبه- ساعت 16-14

1/6/94

30/10

دکتر اوروجی

22

ریاضی 2

55314002

پایه

3

آب صنایع غذایی

سه شنبه چهارشنبه-30/10-30/8

سه شنبه چهارشنبه-16-14

3/6/94

30/10

دکتر شهباز پور

23

ریاضی عمومی 1

55222001

پایه

3

خاک دام طیور - اصلاح

سه شنبه چهارشنبه-30/12-30/10

سه شنبه چهارشنبه-18-16

1/6/94

30/10

دکتر شهباز پور

24

فیزیک پایه 2

33086088

پایه

4

فیزیک

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/12-30/10

31/5/94

30/10

دکتر امنیت طلب

33313004

پایه

4

شیمی

25

فیزیک پایه 2

44612228

پایه

3

برق

شنبه یکشنبه ساعت 30/10- 30/8

شنبه یکشنبه ساعت 30/12- 30/10

4/6/94

16

دکتر ثباتیان

430776011

پایه

3

معدن

44144097

پایه

3

کامپیوتر

9430776011

پایه

3

معدن خوی

42415214

پایه

3

مکانیک

26

فیزیک پایه 1

222618027

پایه

4

ریاضی

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 16-14

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 18-16

31/5/94

30/10

دکتر محمدی

33313003

پایه

4

شیمی

27

فیزیک پایه 1

33086087

پایه

4

فیزیک

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/12-30/10

31/5/94

30/10

دکتر محمدی

28

فیزیک پایه 1

430776009

پایه

3

معدن

سه شنبه  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه- دوشنبه- ساعت 14-30/12

4/6/94

16

دکتر لطفی زاده

44612227

پایه

3

برق الکترونیک- کامپیوتر

424751032

پایه

3

عمران

9430776009

پایه

3

معدن خوی

29

فیزیک

33552089

پایه

4

زیست شناسی

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/12-30/10

31/5/94

30/10

دکتر لطفی زاده

30

مکانیک سیالات

424751055

الزامی

3

عمران-ورودی 92 و قبل ازآن

یکشنبه- دوشنبه ساعت 30/12-30/10

یکشنبه- دوشنبه ساعت 14-30/12

1/6/94

14

دکتر چیت ساز

9430776021

الزامی

3

عمران خوی

430776021

اصلی

3

معدن

55314034

اختصاصی

3

آب

31

تحلیل سازه (1)

424751043

الزامی

3

عمران-ورودی 92 و قبل از آن

سه شنبه- پنج شنبه- ساعت 30/10-30/8

سه شنبه- پنج شنبه- ساعت 30/12-30/10

3/6/94

12

دکتر اقدم

32

سازه های بتن آرمه (1)

424751045

الزامی

3

عمران-ورودی 92 و قبل از آن

شنبه- چهار شنبه ساعت 30/10-30/8

شنبه- چهار شنبه ساعت 30/12-30/10

5/6/94

14

دکتر خلیلی

33

آمار و احتمالات مهندسی

9430776004

پایه

3

معدن 92

 

 

 

 

34

دینامیک

944522017

پایه

3

معدن  خوی

سه شنبه-چهار شنبه- ساعت 30/10-30/8

سه شنبه-چهار شنبه- ساعت 30/12-30/10

2/6/94

16

دکتر عباسعلی زاده

424751041

پایه

3

عمران- معدن

35

مبانی مهندسی برق

944522020

پایه

3

معدن 90

 

 

 

 

36

اجزا ماشین

944522015

پایه

1

معدن  خوی

پنج شنبه-ساعت 30/12-30/10

پنج شنبه-ساعت 14-30/12

31/5/94

12

دکتر موسی زاده

44522015

پایه

1

معدن

37

شیمی فیزیک

944522031

پایه

2

معدن 90

پنج شنبه- ساعت 16-14 و 18-16

جمعه- ساعت 30/12-30/10 و 30/10-30/8

31/5/94

16

دکتر فرجی

38

فیزیک 3

944522008

پایه

3

معدن 90

پنج شنبه جمعه- ساعت 30/10-30/8

پنج شنبه جمعه- ساعت 30/10-30/8

4/6/94

12

دکتر  ثباتیان

39

استاتیک

944522016

پایه

3

معدن  میاند واب  وخوی

سه شنبه-چهار شنبه- ساعت 16-14

سه شنبه-چهار شنبه- ساعت 18-16

4/6/94

30/10

دکتر عباسعلی زاده

424751040

پایه

3

معدن    عمران

40

اقتصاد کشاورزی

955216013

پایه

3

کشاورزی 91

یکشنبه- سه شنبه- ساعت 18-16

یکشنبه- سه شنبه- ساعت 20-18

1/6/94

12

دکتر خداوردیزاده

41

حفر چاه و تونل

944522036

اصلی

2

معدن میاند واب

یکشنبه- ساعت 14-30/12 و30/12-30/10

سه شنبه- ساعت 14-30/12 و30/12-30/10

3/6/94

12

دکترنژاد شاه محمد

44522036

اصلی

2

معدن

42

اقتصاد و مدیریت صنعتی

55412073

اصلی

3

صنایع غذایی

یکشنبه- سه شنبه- ساعت 30/10-30/8

یکشنبه- سه شنبه- ساعت 30/12-30/10

4/6/94

12

دکتر خداوردیزاده

43

اقتصاد مدیریت

22141029

اختصاصی

3

اقتصاد نظری

پنج شنبه-جمعه  - ساعت  30/10-30/8

پنج شنبه-جمعه  - ساعت 30/12-30/10

31/5/94

12

دکتر فعالجو

22122030

اختصاصی

3

اقتصاد بازرگانی

1579125

اختصاصی

3

بازرگانی و نظری نیمه حضوری

44

اقتصاد خرد 2

22141017

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و نظری

سه شنبه چهارشنبه-پنج شنبه ساعت 16 -14

سه شنبه چهارشنبه-پنج شنبه ساعت 18 -16

5/6/94

30/10

دکتر فعالجو

1579108

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و نظری  نیمه حضوری

45

اقتصاد کلان 1

22141018

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و نظری

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/12-30/10

3/6/94

16

خانم جوهری

1579107

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و نظری  نیمه حضوری

46

آمار 1

22141010

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و  نظری

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه- دوشنبه  ساعت 30/12-30/10

31/5/94

30/8

دکتر منتخب

1579106

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و  نظری نیمه حضوری

22062007

پایه

4

حسابداری

1516012

پایه

4

حسابداری  نیمه حضوری

22143018

پایه

3

مدیریت

1528108

پایه

3

مدیریت نیمه حضوری

47

آمار 2

22141011

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و  نظری

سه شنبه چهارشنبه-پنج شنبه30/10-30/8

سه شنبه چهارشنبه-پنج شنبه 12-30/10

31/5/94

16

دکتر منتخب

1579110

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و  نظری نیمه حضوری

22143019

پایه

3

مدیریت

1528113

پایه

3

مدیریت نیمه حضوری

48

ریاضیات 1

22141008

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و نظری

یکشنبه- دوشنبه-سه شنبه ساعت 30/12-30/10

یکشنبه- دوشنبه-سه شنبه-  ساعت 14-30/12

1/6/94

14

دکتر محمد زاده

1579101

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و نظری  نیمه حضوری

22143016

پایه

3

مدیریت

1528105

پایه

3

مدیریت نیمه حضوری

49

ریاضیات2

22141009

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و  نظری

شنبه یکشنبه- دوشنبه ساعت 30/10-30/8

شنبه یکشنبه- دوشنبه-  ساعت 16-14

5/6/94

14

دکتر فعالجو

1579105

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و  نظری نیمه حضوری

22143017

پایه

3

مدیریت

1528112

پایه

3

مدیریت نیمه حضوری

50

پول و بانکداری

22141020

اصلی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری

یکشنبه- دوشنبه- ساعت 16-14

یکشنبه- دوشنبه -ساعت  18-16

1/6/94

12

دکتر محسنی زنوزی

1579117

اصلی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری  نیمه حضوری

1528124

اصلی

3

مدیریت بازرگانی نیمه حضوری

22143045

اصلی

3

مدیریت بازرگانی

22062010

اصلی

3

حسابداری

1516035

اصلی

3

حسابداری نیمه حضوری

51

اقتصاد توسعه

22141027

اصلی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری

یکشنبه- دوشنبه -ساعت 16-14

یکشنبه- دوشنبه- ساعت 18-16

3/6/94

12

دکتر محمد زاده

1579124

اصلی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری  نیمه حضوری

22062005

اصلی

3

حسابداری

1516037

اصلی

3

حسابداری نیمه حضوری

52

روش تحقیق

22141012

اصلی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری

دوشنبه-سه شنبه - ساعت 30/10-30/8

یکشنبه- دوشنبه- ساعت  20-18

4/6/94

30/10

دکتر محمد زاده

1579130

اصلی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری نیمه حضوری

22062016

پایه

3

 حسابداری

1516020

پایه

3

 حسابداری نیمه حضوری

22143022

پایه

3

مدیریت

1528121

پایه

3

مدیریت نیمه حضوری

22482072

پایه

3

علوم تربیتی

1515115

پایه

3

علوم تربیتی نیمه حضوری

53

مدیریت تولید

22141031

اختصاصی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری

یکشنبه- دوشنبه ساعت 30/10-30/8

یکشنبه- دوشنبه ساعت 30/12- 30/10

3/6/94

16

دکتر سید تهرانی

1579146

اختصاصی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری نیمه حضوری

22143031

اصلی

3

 مدیریت

1528134

اصلی

3

 مدیریت  نیمه حضوری

22062013

پایه

3

حسابداری

1516034

پایه

3

حسابداری نیمه حضوری

54

بودجه

22122040

تخصصی  اختیاری

3

اقتصاد نظری

سه شنبه چهارشنبه-  ساعت 30/10-30/8

سه شنبه چهارشنبه-  ساعت30/12- 30/10

1/6/94

16

دکترسید تهرانی

22141055

تخصصی  اختیاری

3

اقتصاد بازرگانی 

1579144

تخصصی  اختیاری

3

اقتصاد بازرگانی و نظری نیمه حضوری

22062031

اصلی

3

حسابداری

1516038

اصلی

3

حسابداری نیمه حضوری

55

اقتصاد کلان 2

22141019

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و نظری

سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه 16-14

سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه 18-16

3/6/94

30/8

خانم صادق پور

1579109

اصلی

4

اقتصاد بازرگانی و نظری نیمه حضوری

56

روانشناسی عمومی

22141044

تخصصی  اختیاری

3

اقتصاد بازرگانی و نظری

شنبه دوشنبه ساعت 30/10-30/8

شنبه دوشنبه ساعت 30/12-30/10

4/6/94

16

خانم رسولی

1579139

تخصصی  اختیاری

3

اقتصاد بازرگانی و نظری نیمه حضوری

22062001

پایه

3

حسابداری

1516002

پایه

3

حسابداری نیمه حضوری

22482057

اصلی

3

علوم تربیتی

1515102

اصلی

3

علوم تربیتی نیمه حضوری

57

اقتصاد بخش عمومی 1

22141022

اصلی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری

سه شنبه چهارشنبه-ساعت 16 -14

سه شنبه چهارشنبه-ساعت 18-16

2/6/94

30/10

دکتر محسنی زنوزی

1579114

اصلی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری نیمه حضوری

58

اقتصاد بخش عمومی 2

22122031

اختصاصی

3

اقتصاد  نظری

چهارشنبه پنج شنبه - ساعت 30/10-30/8

چهارشنبه پنج شنبه-  ساعت 30/12-30/10

2/6/94

16

خانم صادقپور

1579120

اختصاصی

3

اقتصاد  نظری نیمه حضوری

59

ارزیابی طرح های اقتصادی

22141032

اختصاصی

3

اقتصاد نظری

یکشنبه-سه شنبه- ساعت 16-14

یکشنبه-سه شنبه- ساعت 18-16

5/6/94

12

خانم چهرگانی

1579126

اختصاصی

3

اقتصاد نظری نیمه حضوری

60

اصول بیمه

22141036

اختصاصی

3

اقتصاد بازرگانی

دوشنبه-چهار شنبهساعت 16-14

دوشنبه-چهار شنبهساعت 18-16

5/6/94

16

خانم چهرگانی

22122056

تخصصی  اختیاری

3

اقتصاد نظری

1579141

اختصاصی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری نیمه حضوری

61

اصول حسابداری 2

22141014

اصلی

3

اقتصاد بازرگانی و نظری مدیریت

یکشنبه- دوشنبه- ساعت 16-14

یکشنبه- دوشنبه- ساعت 18-16

2/6/94