امروز

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

نظر به درخواست تعداد کثیری از داوطلبان، فرصت ثبت نام و تکمیل پرونده در سامانه مصاحبه دکتری تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1400/3/6 تمدید شد.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه