امروز

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با عنایت به نامه معاونت محترم آموزشی وزارت عتف، مشروطی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 منجر به محدویت در اخذ حداقل واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 نمی باشد و دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند تا سقف 20 واحد و مقطع کارشناسی ارشد تا 14 انتخاب واحد نمایند.