امروز

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه می رساند برابر نامه دریافتی از سازمان وظیفه عمومی، با توجه به شرایط کرونا آن دسته از دانشجویانی که بدون اخذ معافیت تحصیلی در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند هرچه سریعتر جهت بررسی وضعیت نظام وظیفه خود به معاونت آموزشی اداره ثبت نام مراجعه نمایند.