امروز

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه می رساند:

-درخواست مرخصی با احتساب سنوات در ترم 992

در سامانه مدیریت درخواستهای دانشجویی ایجاد گردیده است. لذا دانشجویان می توانند در صورت لزوم درخواستهای خود را از این طریق ارسال نمایند.

لازم به توضیح می باشد دانشجویانی که تقاضای درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات دارند می توانند از طریق کمیسیون موارد خاص(سازمان امور دانشجویان -سامانه سجاد) درخواست خود را ثبت نمایند.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه