امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون پایان دوره انگلیسی برای اهداف دانشگاهی EAP ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه

 

بدینوسیله مصوبات هیات امنای مرکز آموزش زبانهای خارجی مورخ 99/09/03 در خصوص آزمون پایان دوره EAP  ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه UU TEAP جهت استحضار و اجرا به شرح ذیل می باشد.

1- ملاک ارزیابی عملکرد متقاضیان در آزمون کتبی نهایی می باشد. آزمون نهایی شامل سه مهارت خواندن، نوشتن و شنیدن همراه با لغت بر اساس محتوای منابع معرفی و تدریس شده خواهد بود.

2- حداقل نمره قبولی آزمون کسب نمره 60 از 100 خواهد بود.

3- حداکثر غیبت مجاز برای دانشجویان این دوره ۵ جلسه از 30 جلسه دوره می باشد. حضور منظم و فعال در کلاس و رعایت حد نصاب غیبت الزامی می باشد.

4- هزینه شرکت در آزمون فوق برای دانشجویان دکتری مبلغ پانصد هزار ریال تعیین می شود.

 

با احترام

جواد غلامی

ناظر علمی اجرایی دانشگاه در مرکز زبانهای خارجی