امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

تغییر برنامه کلاسهای دانشکده فنی، مهندسی و برق و کامپیوتر در بازه 8 تا 12 آذرماه با نیم ساعت تعجیل نسبت به برنامه سابق

با سلام و احترام

ضمن آرزوی تندرستی برای همکاران و دانشجویان عزیز و سپاس از زحمات ایشان در امور آموزشی، با توجه به اختلالات موجود در سامانه آموزش مجازی دانشگاه و در راستای کاهش بار سامانه، براساس هماهنگی بعمل آمده با معاونت آموزشی دانشگاه و مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشکده فنی مهندسی و برق و کامپیوتر در تاریخ 99/9/4، مقرر شده است کلاسهای دانشکده فنی و برق به‌ مدت یک هفته به طور آزمایشی با نیم ساعت تعجیل نسبت به برنامه سابق برگزار گردد. به عبارت بهتر برنامه کلاس­های دانشکده  فنی،  مهندسی و برق و کامپیوتر در بازه زمانی 8 تا 12 آذرماه جاری بصورت جدول زیر برگزار خواهد شد.

جلسه اول

جلسه دوم

ناهار و نماز

جلسه سوم

جلسه چهارم

10-8

12-10

13:30-12

15:30-13:30

17:30-15:30

 

لذا جدای از این اطلاعیه، از مدیران و معاونین محترم گروه های آموزشی خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موضوع از طریق کانال های ارتباطی گروه با اساتید محترم و دانشجویان به نحو مقتضی به اطلاع ایشان رسانده شود.

همچنین در خصوص دروس علوم پایه و سرویسی از دانشکده علوم نیز از طریق معاونت محترم آموزشی آن دانشکده پیگیری لازم به عمل خواهد آمد تا در بازه زمانی مذکور کلاسهای دروس سرویسی از گروههای ریاضی، فیزیک و شیمی آن دانشکده بر اساس برنامه دانشکده فنی تشکیل یابد. در صورتیکه اساتید محترم آن دانشکده به دلیل تداخل درسی خود با برنامه دانشکده علوم و یا سایر دانشکده ها در خصوص زمان آغاز کلاس نتوانند همکاری لازم را به عمل آورند نسبت به پایان کلاس درس بر اساس برنامه دانشکده همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

لازم به توضیح است که این مصوبه درمورد دروسی که با هماهنگی اساتید و دانشجویان محترم به بازه زمانی خارج از زمان پیک سامانه و برنامه گروه مانند ساعات 12 تا 14 ظهر و یا  بعد از ساعت 17 و روزهای پنج شنبه منتقل شده اند، لازم الاجرا نبوده همکاران عزیز می­توانند بر اساس صلاحدید خود برنامه هماهنگ شده با دانشجویان را ادامه دهند.

لازم به یادآوری است که این تغییر برنامه فقط در بازه زمانی 8-12 آذرماه اجرا خواهد شد و براساس نتیجه حاصل برای تداوم آن در هفته های آتی تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. قبلاً از همکاری، حوصله و شکیبایی که همکاران محترم و دانشجویان عزیز دارند، نهایت تشکر و قدردانی را دارد.