امروز

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

به اطلاع دانشجویان محترم دکتری می رساند بر اساس بند 4 جلسه شماره نهصدو شصت و پنجمین شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مقرر گردید:

4-صرفا در ترم 991 جهت شرکت در آزمون جامع نیاز به ارائه مدرک قبولی زبان انگلیسی نباشد و دانشجویان مذکور به صورت مشروط در آزمون فوق شرکت نمایند و جهت تصویب پروپوزال علاوه بر قبولی در آزمون جامع نیاز به ارائه مدرک قبولی زبان می باشد.